GPS konverter Example       
Longitude       13,83665
Latitude      46,37833

  Map No. 53
  Koda kvadrata k6
      X 8,8
      Y 8


              

Navodilo:
Program pretvarja dvosmerno med GPS koordinatami in koordinatami tiskanih zemljevidov.
Vnesi podatke v zelena ali roza polja.
Example je primer vnosa podatkov.


Instructions:
Program converts GPS coordinates to printed map coordinates and vice versa.
Type data in green or pink fields.
Use Example data as reference.